حرفی بامنتظران ظهور آخرین خورشید

سلام به تمام منتظران ظهور آخرین خورشید می خوام شما روبه سایتی دعوت کن که امیدوارم برای منتظران ظهور آخرین خورشیدمفید واقع بشه وقابل ذکرکه این حکایت مرد صابونی را از اون سایت برداشتم یه سر بزنی ضرر نمی کنی

http://www.tathira.com

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید