اندرتحولات پسرا ن ودختران

اندر تحولات دختران و پسران.

اول دختر خانوما.......

1-دخترونه

اون قديما مقنعه سر ميکردي

شبارو با دعا سحر ميکردي

 

چه سفت ومحکم روتو مي گرفتي

چه بي ريا وضوتو مي گرفتي

 

اول وقت نمازتو مي خوندي

تا خود صبح رو جانماز مي موندي

 

اون قديما يه کم حيا مي کردي

فقط (پناهيان) نگا مي کردي

 

با پسرا خيلي مخالف بودي

دشمن هرچي مرد وبي اف بودي

 

چون اعتقاد به استخاره داشتي

تو هفت تا آسمون ستاره داشتي

 

چه سر به زير و با اراده بودي

يه دختر نجيب وساده بودي

 

حالا يه شال هم،رو سرت اضافه س

مي خواي بگن که اين چه خوش قيافه س

 

مي پوشي مانتو هاي تنگ و کوتاه

را رفتنت تو کوچه ها افتضاح

 

به صورتت هفت قلم آرايشه

هر پسري ناز تو رو ميکشه

 

گوشي تو پر شده از اس ام اس

دويست تا چاکر داري صدتا مخلص

 

فروع دينتو که خوب ميدوني

عمرا اگه يه روز نماز بخوني

 

خيلي به کارت افتخار ميکني

ميخواي بگم ديگه چيکار ميکني؟

 

مصرعا کم کم ديگه ناجور شدن

بيتاي بعدي همه سانسور شدن

 

کار نداريم براي چي ول شدي

اما تو بد جور متحول شدي

 

-خب حالا اقا پسرا.

2-پسرونه

 

يه مدتي ريش وسبيل ميذاشتي

تريپ بچه مثبتا رو داشتي

 

ميگفتي که خدارو مي پرستي

تا دکمه ي آخرتو مي بستي

 

نگا نمي کردي به نا محرما

حتي نمي نشستي با محرما!

 

تموم سي ديات قديمي بودن

براي مهدی اکبری بودن

 

تو مسجد محل يه بلبل بودي

خلاصه تو يه بچه حزبل بودي

 

حالا مي بينم که سه تيغه کردي

بابا تو ناسلامتي يه مردي

 

تي شرت وشلوار لي تنگ ميپوشي

تو نخ کامران هومن و گوگوشي

 

محرم و نا محرمو بي خيالش

کاري نداري به حروم حلالش

 

چي شد يهو اين رو به اون رو شدي

داداش!يه وقت نگن تو جادو شدي

 

به تيپ اسپرت خودت مي نازي

زير ابرو برميداري بند ميندازي

 

زنجير نقره گردنت مي بندي

به تيپ بچه مثبتا ميخندي

 

شبيه دخترا شدي حسابي

مش ميکني اونم مش شرابي

 

آخه تو ناسلامتي يه مردي

دلت ميخواد همينجوري بگردي؟

 

ژل بزني سيخ بکني موهاتو ؟

پاره کني هي سر زانوهاتو ؟

 

دست خودت نبود يهو ول شدي

بگو چرا تو متحول شدي.

کپي آزاد بفرستين به همه شايد فرجي شد....

/ 1 نظر / 18 بازدید
طلبه عاشق

سلام ممنون از حضورتون.خییییییییییییلیییییییی جالب بود از خودتون بود شعر؟