ازدواج امری حسنه

جلسه اول

مقام معظم رهبری درباره سن ازدواج می فرمایند:

سنین ازدواج نه به آن شوری که بعضی ها فکر می کنند بایددر سنین کاملاًجوانی زودرس باشد نه هم به آن بی نمکی که غربی ها انجام می دهند دراسلام سن ازدواج هرچه به دوران آغاز جوانی نزدیک تر باشد مطلوب تر است

بنده هیچ سنی را برای ازدواج پیشنهاد نمی کنم بلکه معتقدم هریک از دختر وپسر باید به چند بلوغ رسیده باشند

1. بلوغ عقلی وفکری

جوانی که اهل مشورت واهل مطالعه وتفکر نیست به بلوغ نرسیده .جوانی که فقط بگوید حرف من به بلوغ نرسیده دختری که وارد خانه شوهر شود وحجاب راکنار بگذارد به بلوغ نرسیده .جوانی که صحبت کردن در مکان عمومی وخصوصی رابلد نیست وجوانی که زمانی بگویند مهریه فلان وبگوید که گرفته وکی داده به بلوغ نرسیده

.جوانی که بلوغ رسیده تابین خود وهمسرش اختلاف میشه به پدر ومادر ش نمی رسونه به دیگران نمی رسونه

________________

بر گفته از کتاب ازدواج موفق نوشته احمد طهماسبی

/ 0 نظر / 21 بازدید