حکایت

توجه به خدا : امام حسن علیه السلام وقتى وضو مى گرفت اعضاى بدنش مى لرزید و رنگش زرد مى شد.گفته شد چرا به هنگام وضو اعضاى بدن شما مى لرزد و رنگ چهره شما زرد مى شود؟ حضرت فرمود: حق است بر هر کسى که در برابر پروردگار مى ایستد رنگش زرد  شود و اعضایش به لرزه در آید.و هر گاه به درب مسجد مى رسید سر خود را بالا  مى کرد ومى گفت :الهى ضیفک ببابک یا محسن قداتاک المسیئى ، فتجاوز  عن قبیح ماعندى بجمیل ما عندک یا کریم . خدایا مهمان تو به درب خانه توست ، اى نیکوکار! گنهکار بسوى تو آمد پس به خوبیهاى خود از بدیهاى من در گذر.

/ 0 نظر / 3 بازدید