از افراد منفی‌نگر یا موقعیت‌هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می‌شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.

در توصیف احوال و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.

در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم. (فلانی شخص بسیار شریف و بزرگواری است.) برگرفته از پیامگهای همراه اول

/ 0 نظر / 3 بازدید