طنز

واسه خنده رولبات

دعای پدر و مادرداعشي ها سر سفره عقد:

ایشالا به پای هم منفجر بشین

????

منفجر شو عمو ببینه.....(مکالمات داعشي ها با کودکان فامیل)

????

میگن داعشيا تو شناسنامه شون یه تاریخ تولد دارن یه تاریخ انفجار

????

میگن تکفیریه میره بانک وام بگیره ضامن نداشته منفجر میشه

????

پاره ای از اشعار داعشي ها با مضامین عاشقانه، عارفانه، منفجرانه:

شب به گلستان تنها منفجرت بودم... منفجرت بودم

????

مکالمه بین دو تکفیری:

1-آخر هفته ای چیکاره ای؟ 2-هیچی!

1-پس هماهنگ کن بریم منفجر شیم

????

میگن رو دیوار کوچه تکفیری ها نوشتن:

لعنت بر پدر و مادر کسی که این جا منفجر شود!

????

مکالمه دو داعشي :

1- منفجرتیم

2- اختیار داری انفجار از ماست...

????????????

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
چت روم

سلام مطالبت جالب و خواندنيه خوشحال ميشم به من هم سر بزني چت رومي شلوغ و صميمي ;) www.hadci.com