منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
لینک دوستان
نویسندگان

فکر نکنم تا حالا در خونت باخاک بسته شده باشه،ولی با برف شاید، نمی دونم چرادولت به فکر این خا کا نیست اکه این خاکا توشهر تهران میومد همه اعتصاب می کردن از خونه هاشون بیرون نمی یومدن وهی می گفتن ایش...بادهای 120 روزه سیستان از 20 اردیبشهت تا پایان شهریور به مدت 120 تا 130روز .گاهی حتی تا 170 روز هم طول می کشد . بادهای 120 روزه سیستان از 20 اردیبشهت تا پایان شهریور به مدت 120 تا 130روز .گاهی حتی تا 170 روز هم طول می کشد .