منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
لینک دوستان
نویسندگان

هزارن قصر مستحکم

هزاران ثروت و درهم

جواهرهای دنیائی

هزارن سر هزاران تن

هزاران زلف چون عنبر

قسم بر آیه اطهر

قسم برآیه کوثر

که اینهائی که من گفتم

نمی ارزد به یک موی

امیرلمومنین حیدر